Transformatie bestaande bouw

Transformatie bestaande bouw naar woningen

We hebben in de grote steden van Nederland veel te maken met leegstand van kantoorpanden. Tegelijkertijd kampen we in dezelfde steden met een tekort aan studentenwoningen. De wachttijden nemen steeds meer toe, zeker voor sociale woningbouw en kleinschalige huur- en koopappartementen voor starters en senioren. Ophirus Development B.V. maakt zich sterk om beide problemen in 1 keer aan te pakken, dit doen wij door deze kantoor- en winkelpanden te transformeren naar woningen.

Kantoorpanden ombouwen tot woningen

Met de positionering ten opzichte van het stadshart, onderwijsinstellingen, OV-knooppunten en winkels hebben veel leegstaande kantoorpanden een gunstige ligging om in aanmerking te komen voor transformatie naar woningen. Door bestaande bouw te transformeren, krijgt het vastgoed een tweede leven en een nieuwe relatie tot de buurt. Een goed doordacht herontwikkelproject maakt transformatie van bestaande bouw naar woningen een interessante vastgoedinvestering.