Duurzame vastgoedontwikkeling

Duurzame vastgoedontwikkeling met het oog op de toekomst

De duurzame vastgoedontwikkelingen van Ophirus Development B.V. zijn gericht op het (her)ontwikkelen van vastgoed met een bestendige toekomstwaarde. Dit vraagt om bewuste investeringen en eisenpakket om zo een blijvende kwaliteit en waarde van het vastgoed te kunnen realiseren.

 

Technische realisatie vindt plaats op basis van een lange levensduur en daarbij horende additionele investeringskosten voor passende duurzame oplossingen. Daarnaast besteden wij veel aandacht voor esthetische kwaliteit en comfort. De wens van de gebruiker staat hierin centraal.

 

Door goed te blijven kijken naar de ontwikkelingen in de markt en te luisteren naar de wensen van de gebruiker, kiest Ophirus Development B.V. daarom altijd voor de juiste invulling.

Langere levensduur van vastgoed

Zoveel mogelijk houden wij tijdens de ontwikkeling van het vastgoed al rekening met de levensloopbestendigheid en alternatieve aanwending. Zodat hierop, zodra de eigenaar dit noodzakelijk acht, kan worden overgegaan.

 

Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van modulaire bouwoplossingen, zodat met een aantal aanpassingen en uitbreidingen relatief snel en eenvoudig een nieuwe invulling aan het vastgoed kan worden gegeven.

 

Op deze wijze is de levensduur van het bestaande vastgoed te verlengen.